Αλλαγές στην MTMA Τανάγρας

Τον Ιούνιο 2019 η AOPA Hellas είχε εισηγηθεί στην Πολεμική Αεροπορία σημαντικές αλλαγές στις MTMA της που αφορούν την ασφάλεια και έκρυθμη ροή VFR πτήσεων.
Βλ. επιστολή https://www.aopa.gr/el/enimerosi/energeies-tis-aora-ellas/936-m

Στον χάρτη VFR διαδρομών της MTMA Τανάγρας που δημοσιεύτηκε στο AIP GREECE με το «AIRAC AMDT 03/20 Effective Date 26 MAR 20», (Βλ. πρωτοσέλιδο http://www.hcaa.gr/aip ) η Πολεμική Αεροπορία ήδη πέρασε πέντε σημαντικές αλλαγές που ζήτησε η AOPA Hellas με την επιστολή της τον Ιούνιο 2019 στην παράγραφο «ΜΤΜΑ Τανάγρας».

Η συνεργασία και η προσπάθεια συνεχίζεται.

The Hellenic Air Force implemented five changes in the LGTG Tanagra MTMA airspace VFR routes that were requested by AOPA Hellas in June 2019. The changes that improve flight safety and the orderly flow of VFR traffic between Athens and Tanagra TMA’s go in to effect with CAA’s AIRAC AMDT 03/20 Effective Date 26 MAR 20.