Γενική Συνέλευση AOPA Hellas με Αρχαιρεσίες 2020

Γενική Συνέλευση AOPA Hellas με Αρχαιρεσίες - Νοέμβριος 2020

ΓΕΝIKH ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΟΡΑ 2020

Το ΔΣ της ΑΟΡΑ Ελλάς από 23/11/2020

Πρόεδρος Κυπριανός Μπίρης
Α Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Ποδηματάς
Β Αντιπρόεδρος Αργύρης Μάμας
Ταμίας Γιούλη Καλαφάτη
Μέλος Αλέξανδρος Τριτσιμπίδας
Περισσότερα...

ΓΕΝIKH ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΟΡΑ 2018

ΓΕΝIKH ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΟΡΑ 2018

Εντυπωσιακές εξελίξεις είχε η Γεν Συνέλευση της ΑΟΡΑ, που έγινε στο Ξενοδοχείο ΑΣΤΟΡΙΑ της Θεσσαλονίκης την Κυριακή 27 Μαΐου.

Η ψήφος των μελών ανέδειξε ένα εντελώς νέο ΔΣ. Νέα πρόσωπα. όπως είναι ο Αργύρης Μάμας και ο Αλέξανδρος Τριτσιμπίδας έκαναν δυναμικά την είσοδό τους ενώ ο Κυπριανός Μπίρης (Κυπ) ανέλαβε, μετά από 13 χρόνια αντιπρόεδρος, να οδηγήσει το Σωματείο σε μια δύσκολη εποχή.

Το νέο ΔΣ της ΑΟΡΑ Ελλάς

Πρόεδρος Κυπριανός Μπίρης
Α Αντιπρόεδρος Αργύρης Μάμας
Β Αντιπρόεδρος Μαρίνα Ζομπανάκη
Ταμίας Βασίλης Κώστα
Μέλος Αλέξανδρος Τριτσιμπίδας