Καταστατικό AOPA Hellas

 

Καταστατικό AOPA Hellas

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή PDF το προηγούμενο καταστατικό του έτους 2015 και το νεότερο, εν ισχύ καταστατικό του 2020.

Στο Καταστατικό του 2020 αν και είναι ολοκληρωτική τροποποίηση, οι ουσιαστικές αλλαγές είναι :
 

Άρθρο 1.3:  Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Αθήνα.

Άρθρο 7.3: η καταβολή δικαιώματος εγγραφής.

Άρθρο 10.2:  Κάθε Μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Γενική Συνέλευση έως δυο (2) άλλα Μέλη και να ψηφίζει για τα μέλη που αντιπροσωπεύει.

Άρθρα 10.6 – 10.7: η πρόβλεψη της παρ. 10.11 να ισχύει σε όλες τις Γ.Σ.

Άρθρο 10.8: σε περίπτωση που στην αρχική πρόσκληση για Γ.Σ. αναφέρεται και η πρόσκληση για την επαναληπτική Γ.Σ., τότε δεν χρειάζεται να ξανασταλεί.

Άρθρο 13.1: διευκρινίσεις για την χρήση οπτικοακουστικών μέσων.

Άρθρο 14.2: στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τα μέλη μπορούν να παρίστανται φυσικώς ή ψηφιακά.

Άρθρο 18.4: Αν κατά την διάλυση του σωματείου δεν υπάρχει το «Χαμόγελο του Παιδιού», η Γ.Σ. θα επιλέξει άλλο παρεμφερές μη κερδοσκοπικό σωματείο.

Επισυναπτόμενα:
Κατεβάστε αυτό το αρχείο: Katastatiko2020.pdfΚαταστατικό AOPA HELLAS 2020[ ]3018 kB
Κατεβάστε αυτό το αρχείο: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ_ΑΟΡΑ_HELLAS_2015.pdfΚαταστατικό AOPA HELLAS 2015[ ]1504 kB