Όταν η AOPA Hellas εκφράζεται στη Βουλή των Ελλήνων

Όταν η AOPA Hellas εκφράζει τις απόψεις της στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων.
 
13-01-2020, Ακρόαση από τα μέλη της επιτροπής των προτεινομένων από τον Υπουργό Υποδομών για διορισμό στις θέσεις Διοικητή και Υποδιοικητών της Υπηρσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Περισσότερα...

Θέμα: Αλλαγές διαδικασιών στα Μέγαρα

Αθήνα, 09 Ιανουαρίου 2020

Αριθμ. Πρωτ.  001-20

Προς : πρωτόκολλο ΥΠΑ

Αποδέκτες:
ΥΠΑ Γενική Δ/νση Αερομεταφορών, Δ/νση Αερολιμένων (Δ3)

Κοινοποίηση:
Αεροπορία Στρατού 2ο ΣΥΑΣ/ΓΑΠΕ
Διοικητής Σχης (ΑΣ)
Διευθυντής ΓΑΠΕ Υπλγός (ΑΣ)

ΥΠΑ Διοικητής
ΥΠΑ Γενικός Διευθυντής

Σχετ.:
Αεροπορία Στρατού - Τροποποιήσεις ΜΔΠ Α/Δ Μεγάρων της 10 Δεκ. 2019 (9 φύλλα).

Θέμα: Αλλαγές διαδικασιών στα Μέγαρα

Περισσότερα...

Διαβούλευση με AOPA Hellas σε θέματα Γενικής Αεροπορίας 3

Αθήνα, 04  Οκτωβρίου 2019

Αριθμ. Πρωτ.  019-19

Προς : πρωτόκολλο ΥΠΑ


Αποδέκτες:
Γενική Δ/νση Αερομεταφορών, Δ/νση Αερολιμένων (Δ3)

Κοινοποίηση:
ΥΠΑ Διοικητής
ΥΠΑ Γενικός Διευθυντής

Σχετ.
Κ.Γ./Δ3/B 37018 από 20/09/2019 επιστολή σας


Θέμα: Διαβούλευση με AOPA Hellas σε θέματα Γενικής Αεροπορίας

Περισσότερα...

Διαβούλευση με AOPA Hellas σε θέματα Γενικής Αεροπορίας 2

Αθήνα, 04 Σεπτεμβρίου 2019

Αριθμ. Πρωτ.  017-19

Προς : πρωτόκολλο ΥΠΑ
Αποδέκτες:
Γενική Δ/νση Αερομεταφορών, Δ/νση Αερολιμένων (Δ3)
Κοινοποίηση:
ΥΠΑ Διοικητής
ΥΠΑ Γενικός Διευθυντής

Σχετ.
Η υπ' αριθ. 011-19/ 14/06/2019 επιστολή μας, Αρ.Πρωτ. ΥΠΑ 2256
Θέμα: Διαβούλευση με AOPA Hellas σε θέματα Γενικής Αεροπορίας

Κυρία Δρογώση
Κύριε Κορμά

Περισσότερα...