Διαβούλευση με AOPA Hellas σε θέματα Γενικής Αεροπορίας

Αθήνα, 07 Αυγούστου  2019

Αριθμ. Πρωτ.  016-19

Προς : πρωτόκολλο ΥΠΑ


Αποδέκτες:
Γενική Δ/νση Αερομεταφορών, Δ/νση Αερολιμένων (Δ3)
Τμήμα Λειτουργίας (Β)


Κοινοποίηση:
ΥΠΑ Διοικητής
ΥΠΑ Γενικός Διευθυντής

Σχετ.
Η υπ' αριθ. 011-19/ 14/06/2019 επιστολή μας, Αρ.Πρωτ. ΥΠΑ 2256


Θέμα: Διαβούλευση με AOPA Hellas σε θέματα Γενικής Αεροπορίας

Περισσότερα...

Προς τον υπουργό μεταφορών

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2019

Αριθμ. Πρωτ. 014-19

Προς Υπουργό Υποδομών και Mεταφορών

Κύριον Κώστα Καραμανλή

Θέμα: Γενική Αεροπορία και Αεροπορικός Τουρισμός

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Περισσότερα...

Ωράριο ΠΕΑ/ΜΕΓΑΠ

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2019

Αριθμ. Πρωτ. 015-19

Προς : πρωτόκολλο ΥΠΑ

Αποδέκτες ΥΠΑ Δ3/Β

Θέμα: Ωράριο ΠΕΑ/ΜΕΓΑΠ

Αξιότιμοι κύριοι,

Περισσότερα...

Ωράριο λειτουργίας ΜΕΓΑΠ

Αθήνα, 05 Ιουλίου 2019

Αριθμ. Πρωτ. 013-19

Προς :

Πρωτόκολλο ΥΠΑ

Αποδέκτες:

ΥΠΑ Δ3Β Κος Κορμάς

ΥΠΑ ΜΕΓΑΠ κ. Παναγιωτακόπουλος

Κοινοποίηση

ΥΠΑ Διοικητής

ΥΠΑ Γενικός Διευθυντής

Θέμα: Ωράριο λειτουργίας ΜΕΓΑΠ

Περισσότερα...