Επιστολή ΕΛΑΟ

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2020

Αριθμ. Πρωτ.  003-20

Προς : Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ)

Σχετικό : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - Επιστολή σας Αρ. Πρωτ. 002 / 2020 Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2020
Θέμα:  Επιστολή σας

Περισσότερα...

Όταν η AOPA Hellas εκφράζεται στη Βουλή των Ελλήνων

Όταν η AOPA Hellas εκφράζει τις απόψεις της στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων.
 
13-01-2020, Ακρόαση από τα μέλη της επιτροπής των προτεινομένων από τον Υπουργό Υποδομών για διορισμό στις θέσεις Διοικητή και Υποδιοικητών της Υπηρσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Περισσότερα...

Θέμα: Αλλαγές διαδικασιών στα Μέγαρα

Αθήνα, 09 Ιανουαρίου 2020

Αριθμ. Πρωτ.  001-20

Προς : πρωτόκολλο ΥΠΑ

Αποδέκτες:
ΥΠΑ Γενική Δ/νση Αερομεταφορών, Δ/νση Αερολιμένων (Δ3)

Κοινοποίηση:
Αεροπορία Στρατού 2ο ΣΥΑΣ/ΓΑΠΕ
Διοικητής Σχης (ΑΣ)
Διευθυντής ΓΑΠΕ Υπλγός (ΑΣ)

ΥΠΑ Διοικητής
ΥΠΑ Γενικός Διευθυντής

Σχετ.:
Αεροπορία Στρατού - Τροποποιήσεις ΜΔΠ Α/Δ Μεγάρων της 10 Δεκ. 2019 (9 φύλλα).

Θέμα: Αλλαγές διαδικασιών στα Μέγαρα

Περισσότερα...