Διαβούλευση με AOPA Hellas σε θέματα Γενικής Αεροπορίας 3

Αθήνα, 04  Οκτωβρίου 2019

Αριθμ. Πρωτ.  019-19

Προς : πρωτόκολλο ΥΠΑ


Αποδέκτες:
Γενική Δ/νση Αερομεταφορών, Δ/νση Αερολιμένων (Δ3)

Κοινοποίηση:
ΥΠΑ Διοικητής
ΥΠΑ Γενικός Διευθυντής

Σχετ.
Κ.Γ./Δ3/B 37018 από 20/09/2019 επιστολή σας


Θέμα: Διαβούλευση με AOPA Hellas σε θέματα Γενικής Αεροπορίας

Περισσότερα...

Διαβούλευση με AOPA Hellas σε θέματα Γενικής Αεροπορίας 2

Αθήνα, 04 Σεπτεμβρίου 2019

Αριθμ. Πρωτ.  017-19

Προς : πρωτόκολλο ΥΠΑ
Αποδέκτες:
Γενική Δ/νση Αερομεταφορών, Δ/νση Αερολιμένων (Δ3)
Κοινοποίηση:
ΥΠΑ Διοικητής
ΥΠΑ Γενικός Διευθυντής

Σχετ.
Η υπ' αριθ. 011-19/ 14/06/2019 επιστολή μας, Αρ.Πρωτ. ΥΠΑ 2256
Θέμα: Διαβούλευση με AOPA Hellas σε θέματα Γενικής Αεροπορίας

Κυρία Δρογώση
Κύριε Κορμά

Περισσότερα...

Διαβούλευση με AOPA Hellas σε θέματα Γενικής Αεροπορίας

Αθήνα, 07 Αυγούστου  2019

Αριθμ. Πρωτ.  016-19

Προς : πρωτόκολλο ΥΠΑ


Αποδέκτες:
Γενική Δ/νση Αερομεταφορών, Δ/νση Αερολιμένων (Δ3)
Τμήμα Λειτουργίας (Β)


Κοινοποίηση:
ΥΠΑ Διοικητής
ΥΠΑ Γενικός Διευθυντής

Σχετ.
Η υπ' αριθ. 011-19/ 14/06/2019 επιστολή μας, Αρ.Πρωτ. ΥΠΑ 2256


Θέμα: Διαβούλευση με AOPA Hellas σε θέματα Γενικής Αεροπορίας

Περισσότερα...

Προς τον υπουργό μεταφορών

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2019

Αριθμ. Πρωτ. 014-19

Προς Υπουργό Υποδομών και Mεταφορών

Κύριον Κώστα Καραμανλή

Θέμα: Γενική Αεροπορία και Αεροπορικός Τουρισμός

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Περισσότερα...