Πολιτική Ιδιωτικότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η A.O.P.A. Hellas (Aircraft Owners and Pilots Association Hellas) σέβεται τα προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα των μελών και επισκεπτών της ιστοσελίδας, και εγγυάται ότι πληρεί τις προϋποθέσεις φύλαξης και μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης σε τρίτες οντότητες.

Διαφημιστική προώθηση

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δε συνεργαζόμαστε με καμία διαφημιστική εταιρεία. Μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα χρησιμοποιηθούν σε καμία περίπτωση για διαφημιστικούς σκοπούς και δε θα προωθηθούν σε κανέναν άλλον φορέα.

Cookies

Χρησιμοποιούνται cookies για την καταγραφή πληροφοριών του προφίλ των χρηστών, όπως για παράδειγμα το εξατομικευμένο καλάθι αγορών τους.

Ασφάλεια

Η A.O.P.A. Hellas κάνει χρήση σύγχρονης τεχνολογίας κρυπτογράφησης κατά τη μεταφορά των δεδομένων που ανταλλάσσονται στην ιστοσελίδα μας (up to 256 bit – AES). Αυτό δεν ισχύει μόνο κάθε φορά που αποστέλλονται και λαμβάνονται πληροφορίες που αφορούν οικονομικά δεδομένα από τους χρήστες αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια επίσκεψης τους στην ιστοσελίδα μας.

Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, έτσι ώστε να παρέχουμε στους πελάτες μας τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία και ασφάλεια, όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα.

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα από την A.O.P.A. Hellas στο μέλλον, παρακαλούμε ενημερώστε μας στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aopa.gr.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκεπτών/ πελατών των υπηρεσιών της A.O.P.A. Hellas υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, που εφαρμόζεται δεσμευτικά σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η A.O.P.A. Hellas διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/ πελατών της και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Εάν κάποιος επισκέπτης/ πελάτης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της A.O.P.A. Hellas.

Επιπλέον έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας, τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας των δεδομένων καθώς και εναντίωσης που προβλέπουν τα άρθρα 15 έως 21 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η A.O.P.A. Hellas είναι τα ακόλουθα:

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα της A.O.P.A. Hellas χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (το email σας, ένα όνομα χρήστη, ένα password και άλλα) μόνο όταν προχωρήσετε σε εγγραφή μέλους.

Πληροφορίες που αφορούν την εγγραφή μέλους:

Τα απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή σας ως μέλος στην A.O.P.A. Hellas, είναι το ονοματεπώνυμο σας, ένα σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας) και φωτογραφία για την έκδοση της κάρτας μέλους εφόσον το επιλέξετε. Παράλληλα, ζητάμε προαιρετικά κάποια στοιχεία όπως αριθμό κινητού τηλεφώνου (στην περίπτωση που χρειαζόμαστε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας).

Τέλος χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για εσωτερικούς σκοπούς και εξαγωγή αναφορών, όπως δικαίωμα ψήφου στις εκλογές εφόσον είστε τακτικό μέλος και για το αν έχετε οικονομικές εκρεμμότητες ή όχι, καθώς και για εξωτερικούς σκοπούς στην AOPA EU ώστε να μπορείτε να επωφελείστε από τις αντίστοιχες προσφορές ως αυτόματο μέλος και της AOPA EU.

Σύνδεσμοι:

H A.O.P.A. Hellas περιλαμβάνει links ("συνδέσμους") προς άλλα websites τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο, αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η A.O.P.A. Hellas για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

IP Διευθύνσεις:

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην A.O.P.A. Hellas, αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την ασφάλεια των συναλλαγών.

Άσκηση δικαιωμάτων

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ανά πάσα στιγμή συμπληρώνοντας το έγγραφο και στέλνοντας το στο ds@aopa.gr