ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑ-ΓΕΣ (Α/Δ ΠΑΧΗΣ)

 

 
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑ-ΓΕΣ (Α/Δ ΠΑΧΗΣ)
 
Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2020
 
Αριθμ. Πρωτ. 009-20
 
Προς :
ΥΠΑ Ko Ζαφείρη Ταμπακίδη Υποδιοικητή Αεροναυτηλίας
 
Κοιν.
ΥΠΑ Διοικητής Γεώργιος Δριτσάκος
ΓΕΣ Διευθυντής Αεροπορίας Στρατού Υποστράτηγος Χρήστος Ηλιόπουλος
ΓΕΣ Αεροπορία Στρατού 2ο ΣΥΑΣ/ΓΑΠΕ
ΥΠΑ ΓΔΑΜ
ΥΠΑ Δ3 Διεύθυνση Αερολιμένων
ΥΠΑ ΔΑΑΚ Προσέγγιση Αθηνών Κα Παπαδοπούλου, Κα Παπαδάκη
ΥΠΑ ΜΕΓΑΠ
 
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑ-ΓΕΣ (Α/Δ ΠΑΧΗΣ)
 
Αξιότιμοι Κύριοι & Κυρίες,
 
Με το παρόν η AOPA Hellas, το σωματείο που εκπροσωπεί α) την εγχώρια Γενική Αεροπορία 845 μελών της χειριστών αεροσκαφών και β) την αλλοδαπή Γενική Αεροπορία 2.500+ χειριστών αεροσκαφών μελών αλλοδαπών AOPA που επισκέπτονται Ελληνικά Αεροδρόμια κάθε χρόνο,
καταθέτει παρακάτω τα σχόλιά της επί της επικείμενης ανανέωσης του Μνημονίου Συνεργασίας ΥΠΑ-ΓΕΣ για τη Μονάδα εξυπηρέτησης πτήσεων Γενικής Αεροπορίας Πάχης Μεγάρων (ΜΕΓΑΠ). Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία, περεταίρω εξηγήσεις και βοήθεια στο έργο σας.
 
1. Το ωράριο για τη Γενική Αεροπορία στη ΜΕΓΑΠ πρέπει να παγιωθεί στο διεθνές πρότυπο με το οποίο λειτουργούν όλα τα αεροδρόμια Day VFR Γενικής Αεροπορίας χωρίς νυχτερινό φωτισμό, δηλαδή το: Sunrise (SR) to Sunset (SS). Το ωράριο αυτό προσφέρει 30 λεπτά ασφάλεια πριν & μετά την δύση μέχρι την αεροπορική νύχτα. Είναι σαφή όρια διότι καθορίζονται από την επίσημη ώρα ανατολής-δύσης ηλίου χωρίς παρερμηνείες (βλ. Hellas AIP GEN 2.7-1)
 
2. Η πρόσβαση στις κτιριακές εγκαταστάσεις εταιριών που εδρεύουν στη ΜΕΓΑΠ θα πρέπει να μην έχει περιοριστικό ωράριο (το παρόν δεν αφορά πτήσεις αεροσκαφών). Έλεγχος εισόδου-εξόδου να γίνεται από την εκεί ΕΛ.ΑΣ. όπως γίνεται ούτος ή άλλως μέχρι σήμερα αλλά να υπάρχει πρόσβαση στις κτιριακές εγκαταστάσεις Γενικής Αεροπορίας 24 ώρες το 24ωρο. Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν εξαιρετικά σημαντικές εργασίες συντήρησης που πρέπει να γίνονται στις εταιρίες που εδρεύουν εκεί. Αυτές οι εργασίες συντήρησης δεν είναι πάντα εφικτό να εκτελούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες «9 με 5» μιας και αεροσκάφη, εξομοιωτές πτήσης κ.α. επιχειρούν καθημερινά κατά τη διάρκεια της ημέρας.
 
3. Κατανοούμε πως Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) είναι δύσκολο να παρασχεθούν από την ΥΠΑ για τον Πύργο Ελέγχου Μεγάρων. Το ΓΕΣ θα πρέπει να εξασφαλίσει επαρκή κάλυψη με ΕΕΚ της Αεροπορίας Στρατού (ΑΣ) για το διεθνές πρότυπο ωραρίου λειτουργίας SR-SS και να υπάρχει κάλυψη εφεδρείας για απουσίες ΕΕΚ που προκύπτουν σε θερινές άδειες, αργίες, ασθένειες κλπ. Στη ΜΕΓΑΠ παράγεται σοβαρό πρωτογενές έργο εκπαίδευσης μελλοντικών επαγγελματιών χειριστών αεροσκαφών από σχολές. Είναι αδύνατον οι ώρες λειτουργίας επαγγελματικών σχολών να περιορίζονται σε στριμωγμένα ωράρια λόγω έλλειψης ΕΕΚ. Το πτητικό έργο δεν μειώνεται και το αποτέλεσμα ελλείψεων ΕΕΚ είναι να «μπουκώνει» το αεροδρόμιο με την (ίδια κρίσιμη μάζα σε) κίνηση που καλείται να διαχειριστεί ο πύργος σε μειωμένο ωράριο. Είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο η αναμονή αεροσκαφών στο σημείο κράτησης για 45’ και 60’ λεπτά πριν την απογείωση λόγω του περιορισμένου ωραρίου της μονάδας.
 
4. Κατανοούμε πως τα ιπτάμενα μέσα της Αεροπορίας Στρατού έχουν προτεραιότητα αλλά δεν πρέπει να μπει ο όρος «απαγορεύεται» όσον αφορά την συνύπαρξη πτήσεων ΑΣ και Γενικής Αεροπορίας. Η σωστή τακτική πρέπει να είναι πως η ΑΣ έχει «προτεραιότητα» και «δύναται να υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις» στις πτήσεις Γενικής Αεροπορίας.
 
5. Οι Μόνιμες Διαταγές (ΜΔΠ) της μονάδας ΑΣ, όσον αφορά την (πολιτική) Γενική Αεροπορία, θα πρέπει να συνάδουν με τα διεθνή & Ευρωπαϊκά πολιτικά πρότυπα κατά ICAO, EASA, SERA κλπ. Δεν υπάρχει πουθενά παγκοσμίως περιοριστικό μέτρο από τον φορέα αεροδρομίου προς τα αεροσκάφη βάσει του “Demonstrated Crosswind” ενός αεροσκάφους. Τέτοια μέτρα είναι ανήκουστα. Ο χειριστής και o owner/operator κάθε αεροσκάφους έχουν την ευθύνη των πτητικών επιχειρήσεων και των ορίων ασφαλείας τους. Το “Demonstrated Crosswind” δεν είναι όριο καθήλωσης αεροσκάφους αλλά ο μέγιστος κάθετος άνεμος με τον οποίο δοκιμάστηκε ένα αεροσκάφος την ημέρα της πιστοποίησής του.
 
6. Η ΥΠΑ πρέπει να μεριμνήσει το συντομότερο δυνατόν για την μεταφορά του Πύργου Ελέγχου στη νότια πλευρά του αεροδρομίου. Η ύπαρξη αυτού του εμποδίου στη ζώνη ασφαλείας του διαδρόμου 26R/08L δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα στη μονάδα αφού καθιστά το βόρειο διάδρομο ανενεργό για πτητικές διαδικασίες και διαθέσιμο μόνο για τροχοδρόμηση. Αυτό προκαλεί κίνδυνο και καθυστερήσεις μιας και όλα τα αεροσκάφη πρέπει να διασταυρώνουν το νότιο (ενεργό) διάδρομο 26L/08R από βόρεια προς την πίστα Γενικής Αεροπορίας. Αυτό είναι άλλος ένας λόγος καθυστερήσεων και αυξημένου φόρτου εργασίας του Πύργου Ελέγχου. Με την αλλαγή του κυρίως διαδρόμου στον Βόρειο διάδρομο (26R/08L), όταν μεταφερθεί ο πύργος νότια, θα επιτευχθεί μεγαλύτερη ασφάλεια πτήσεων αφού α) δεν θα διασταυρώνονται ενεργοί διάδρομοι κατά την τροχοδρόμηση και τα αεροσκάφη θα πετούν ακόμη πιο βόρεια από τις εγκαταστάσεις της ΑΣ.
 
7. H ΥΠΑ (ΔΑΑΚ) θα πρέπει να φροντίσει άμεσα με αναδιάρθρωση της ΤΜΑ Αθηνών ο Εναέριος χώρος που περιβάλει την ATZ Πάχης Μεγάρων να είναι κατηγορίας G. Αυτή τη στιγμή με τον εναέριο χώρο G (Golf) να είναι μόνο από την επιφάνεια μέχρι τα «1.000’ ABV SFC», κάθε αεροσκάφος που αναχωρεί από τα Μέγαρα χρειάζεται ΑΔΕΙΑ από την προσέγγιση Αθηνών για να εισέλθει στον εναέριο χώρο της TMA (Τερματικής Περιοχής) Αθηνών κατηγορίας D (Delta) που περιβάλει τα Μέγαρα. Ο χώρος αυτός (Class D) ξεκινάει από τα 1.000’ από την επιφάνεια προς τα πάνω. Αυτό επιφέρει πολύ αυξημένο φόρτο εργασίας στους ΕΕΚ του πύργου Μεγάρων όταν πρέπει για κάθε έξοδο εκτός της ATZ Μεγάρων να υπάρχει προ-συνεννόηση με την Προσέγγιση Αθηνών (το TMA Information). Από το Νοέμβριο του 2018 η AOPA Hellas έχει κάνει πρόταση στην Προσέγγιση Αθηνών για την αναδιάρθρωση της ΤΜΑ που αποτυπώνεται σε αυτόν τον σύνδεσμο: wwww.tinyurl.com/yazdtf4v
H πρόταση αυτή περιλαμβάνει
• εναέριο χώρο Class E στα χαμηλότερα επίπεδα που πετούν οι VFR πτήσεις και
• Class D στα χαμηλά/μεσαία επίπεδα που πετούν οι IFR πτήσεις.
Μια τέτοια λύση θα διευκολύνει εξαιρετικά το έργο του πύργου Μεγάρων και της Προσέγγισης Αθηνών. Κλείνουμε δυο χρόνια που περιμένουμε από την ΥΠΑ ανταπόκριση σε πρακτικές προτάσεις για πρακτικές λύσεις που θα αποσυμφορίσουν ένα χρόνιο πρόβλημα.
 
8. Η ΥΠΑ θα πρέπει να φροντίσει να υπάρχει αντιπλημμυρική προστασία στην πίστα και τις εγκαταστάσεις της Γενικής Αεροπορίας ΜΕΓΑΠ για να μην επαναληφτούν οι καταστροφές του 2017.
 
9. Η ΥΠΑ θα πρέπει να φροντίσει να βρεθεί λύση για το χώρο στάθμευσης οχημάτων (Parking) επισκεπτών στη ΜΕΓΑΠ. Ο διαθέσιμος χώρος είναι ελάχιστος για τη ζήτηση που έχει, με αποτέλεσμα οδηγοί να παρκάρουν στον δημόσιο δρόμο έξω από την εγκατάσταση της ΥΠΑ κάτι που ελλοχεύει κίνδυνο δυστυχήματος.
 
10. Αν το αεροδρόμιο Πάχης Μεγάρων είναι να παραμείνει για χρόνια το αεροδρόμιο Γενικής Αεροπορίας της ευρύτερης περιοχής Αθηνών, πρέπει η ΥΠΑ να προβλέψει και να προγραμματίσει μελλοντικές βελτιώσεις με εγκατάσταση α) ραδιοβοηθήματος για ενόργανες διαδικασίες και β) σε πρότυπα EASA φωτισμό για νυχτερινές πτήσεις Γενικής Αεροπορίας. Οι ενόργανες διαδικασίες και οι νυχτερινές πτήσεις είναι βασικό μέρος την εκπαίδευσης μελλοντικών επαγγελματιών χειριστών αεροσκαφών.
 
Με εκτίμηση,
 
Για το ΔΣ AOPA Hellas
 
Πρόεδρος                                    Γραμματέας