Επιστολή ΕΛΑΟ

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2020

Αριθμ. Πρωτ.  003-20

Προς : Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ)

Σχετικό : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - Επιστολή σας Αρ. Πρωτ. 002 / 2020 Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2020
Θέμα:  Επιστολή σας


Αγαπητοί φίλοι,

Ευχαριστούμε για την από 03/01/2020 επιστολή σας και τις ευχές σας.

Αντευχόμαστε Καλή Χρονιά με Υγεία και Ευημερία.

Σε απάντηση της πιο πάνω επιστολής σας, (βλ. Παράρτημα 1 της παρούσης), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η ΑΟΡΑ Hellas είναι ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό αεροπορικό σωματείο που λειτουργεί σύμφωνα με το καταστατικό της και τους περί σωματείων νόμους.

Δεν υπάγεται ιεραρχικά σε κανένα σωματείο, συνδικαλιστικό όργανο, ομοσπονδία ή θεσμικό φορέα. Έχει ελεύθερη άποψη και την εκφράζει με όποιο τρόπο κρίνει η διοίκηση της, τηρώντας πάντοτε την υφιστάμενη νομοθεσία. Απολογείται μόνο στην Γενική Συνέλευση των μελών της και σε κανένα άλλον.

Όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα που θίγετε στην προαναφερόμενη επιστολή σας, κρίνουμε ότι η μνεία του συγκεκριμένου γεγονότος στο υπ’ αριθ. 5/2019 ΗΔΕ μας, δεν δημιουργεί αρνητικές εντυπώσεις για τη ΕΛΑΟ ή/και τα αεραθλητικά σωματεία που εδρεύουν στο ΑΚΑ Τατοΐου, ούτε για την ΠΑ ή για άλλες "εμπλεκόμενες κρατικές Υπηρεσίες", όπως υποστηρίζετε στην επιστολή σας.

Όλως αντιθέτως, πληροφορίες όπως η συγκεκριμένη, ενδιαφέρουν τη ΓΑ και πρέπει να απασχολούν την ΑΟΡΑ Hellas, αφού βασικός καταστατικός σκοπός της είναι η βελτίωση της ΓΑ στην Ελλάδα και η προστασία του δικαιώματος στην πτήση των μελών της, πολλά των οποίων είναι και μέλη των αεραθλητικών σωματείων και όχι μόνον.

 Ήμασταν πολύ σαφείς όταν δημοσιεύσαμε πως :
«Ευχόμαστε στο μέλλον να υπάρχουν λιγότερα παρόμοια φαινόμενα κατανοώντας βέβαια ότι η Πολεμική Αεροπορία δεν έχει τις ίδιες προτεραιότητες με την Πολιτική.»

Μια ευχή εκφράσαμε με ένδειξη κατανόησης. Αυτό δείχνει σεβασμό στην Πολεμική Αεροπορία και κατανόηση των προτεραιοτήτων της. Αρνητικές εντυπώσεις δημιουργούνται όταν εκφράζεται κάποια άποψη με ασέβεια και χωρίς κατανόηση των προτεραιοτήτων.

Με εκτίμηση και αεροπορικούς χαιρετισμούς,

Για την AOPA Hellas
 

Πρόεδρος


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.
Αρ. Πρωτ. 002 / 2020 Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2020
ΠΡΟΣ : ΔΣ AOPA HELLAS, υπόψη Προέδρου κ. Κ. Μπίρη
ΘΕΜΑ : Αναφορά σας στην ΗΔΕ 5/2019

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,
Πρώτα να ευχηθούμε σε σας και στα μέλη της AOPA Hellas, Καλή Χρονιά με Υγεία.
Θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι στο πρόσφατο ηλεκτρονικό δελτίο ειδήσεων (ΗΔΕ 5/2019) το οποίο στέλνετε προς τα μέλη σας αλλά και προς τρίτους, υπάρχει αναφορά για την λειτουργία του Α/Δ Δεκελείας και συγκεκριμένα στην ενότητα 4 υπάρχει το παρακάτω κείμενο «Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο 2019 παρατηρήθηκαν τρεις περιπτώσεις όπου η αεροπορική βάση Δεκέλειας δεσμευόταν με NOTAM για διάφορες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να συνυπάρξουν με τη δραστηριότητα της εκεί Γενικής Αεροπορίας. Κατά τη διάρκεια αυτών των NOTAMs δεν μπορούσε να πετάξει κανένα αεροσκάφος Γενικής Αεροπορίας στη MATZ Τατοίου. Αυτό επηρέασε αρνητικά τις αερολέσχες που φιλοξενούνται στο Τατόι. Ευχόμαστε στο μέλλον να υπάρχουν λιγότερα παρόμοια φαινόμενα κατανοώντας βέβαια ότι η Πολεμική Αεροπορία δεν έχει τις ίδιες προτεραιότητες με την Πολιτική.»

Είναι γνωστό ότι το Αεραθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΑΚΑ) στο οποίο φιλοξενούνται αεραθλητικά σωματεία για συγκεκριμένο σκοπό, έχει παραχωρηθεί από την ΠΑ στην ΕΛΑΟ, η οποία έχει και την ευθύνη για την διαχείριση του. Στο συμφωνητικό της παραχώρησης υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι οι οποίοι είναι γνωστοί στα φιλοξενούμενα σωματεία και τα NOTAMs που εκδίδονται για ανάλογες δραστηριότητες δίνουν το περιθώριο σε όσα σωματεία το επιθυμούν να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην επηρεαστεί η δραστηριότητα τους. Και στο παρελθόν έχουν εκδοθεί αντίστοιχα NOTAMs και ούτε τότε αλλά ούτε και τώρα η ΕΛΑΟ έχει γίνει αποδέκτης παραπόνου από κανένα από τα σωματεία που φιλοξενούνται.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι δημοσιεύσεις σαν και αυτή δημιουργούν αρνητικές εντυπώσεις, για την ΕΛΑΟ και τα σωματεία που φιλοξενούνται στο ΑΚΑ, στην ΠΑ και τις άλλες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες. Καθήκον και υποχρέωση της ΕΛΑΟ αλλά και των σωματείων που φιλοξενούνται είναι να τηρούνται αυστηρά οι όροι της παραχώρησης του ΑΚΑ, και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα να αναφέρεται εγγράφως προς την ΕΛΑΟ η οποία και θα το προωθήσει αρμοδίως όπου πρέπει ώστε να επιλυθεί.

Δεν πιστεύουμε ότι σκοπός της δημοσίευσης αυτής από την AOPA Hellas, ήταν να δημιουργήσει πρόβλημα για την μελλοντική χρήση του ΑΚΑ, αλλά δυστυχώς ο τρόπος με τον οποίο έγινε η συγκεκριμένη αναφορά έδωσε λαβή για σχολιασμό. Για τον λόγο αυτό και εκφράζουμε την δυσαρέσκεια μας.

Παρακαλούμε την επιστολή αυτή της ΕΛΑΟ να την δημοσιεύσετε στο επόμενο δελτίο σας και να την γνωστοποιήσετε στους ίδιους αποδέκτες.

Για την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

Μακράκης Νίκος   Παπαδόπουλος Αντώνης
Πρόεδρος              Γεν. Γραμματέας