Όταν η AOPA Hellas εκφράζεται στη Βουλή των Ελλήνων

Όταν η AOPA Hellas εκφράζει τις απόψεις της στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων.
 
13-01-2020, Ακρόαση από τα μέλη της επιτροπής των προτεινομένων από τον Υπουργό Υποδομών για διορισμό στις θέσεις Διοικητή και Υποδιοικητών της Υπηρσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Για τη ΓΕΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Βουλευτής Νoμού Μαγνησίας κ. X. Μπουκώρος βλ. 1:34 - 1:43
Απάντηση Υποδιοικητής ΥΠΑ κ. Β. Βρεττός βλ. 2:21 - 2:23