Διαβούλευση με AOPA Hellas σε θέματα Γενικής Αεροπορίας

Αθήνα, 07 Αυγούστου  2019

Αριθμ. Πρωτ.  016-19

Προς : πρωτόκολλο ΥΠΑ


Αποδέκτες:
Γενική Δ/νση Αερομεταφορών, Δ/νση Αερολιμένων (Δ3)
Τμήμα Λειτουργίας (Β)


Κοινοποίηση:
ΥΠΑ Διοικητής
ΥΠΑ Γενικός Διευθυντής

Σχετ.
Η υπ' αριθ. 011-19/ 14/06/2019 επιστολή μας, Αρ.Πρωτ. ΥΠΑ 2256


Θέμα: Διαβούλευση με AOPA Hellas σε θέματα Γενικής Αεροπορίας

Από τις 14/06/2019 σας έχουμε αποστείλει σχετική επιστολή με αριθμό Πρωτοκόλλου ΥΠΑ 22256.

Αν και έχει περάσει ο εύλογος χρόνος που έχει νομοθετικά οριστεί στις 50 ημέρες (Ν2690/1999/άρθρο 4) δεν μας έχετε απαντήσει.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι σε αυτό το επιστολόχαρτο.

Πρόσθετα επειδή γνωρίζουμε την πολυπλοκότητα του θέματος ζητάμε μια συνάντηση με την Υπηρεσία σας για αμοιβαία πληροφόρηση ώστε να αποσαφηνιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως Γενική Αεροπορία με το καθεστώς λειτουργίας και ελέγχου των αεροδρομίων.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι έχουμε κάνει μια πρώτη συνάντηση με την νέα ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κύριο Κώστα Αχ. Καραμανλή τον οποίο ενημερώσαμε για τα θέματα που μας απασχολούν.

Περιμένουμε σύντομα ανταπόκριση εκ μέρους σας με επιφύλαξη για κάθε νομικό μας δικαίωμα .

Με εκτίμηση

Για την AOPA Hellas