Νέα παράβολα ΥΠΑ - Το Σχέδιο Νόμου

Η συνάντηση κράτησε από 10.00 έως 15.30 σήμερα 17.112017.

Παρόντες εκ μέρους της ΑΟΡΑ Ανδρέας Γουγάς και Σωτήρης Παπανικόλας.

Ο Διοικητής της ΥΠΑ Κος Λιντζεράκος, ηταν παρών όλη την διάρκεια και απέδειξε ότι

ήθελε πράγματι να κάνει πλήρη και σωστή διαβούλευση.

Το καινούργιο σχέδιο νόμου.

Στήν εισήγησή του μας είπε :

1. Η ΕΑSA υποχρεώνει όλες τις Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Πολιτικής Αεροπορίας (και συνεπώς και την δική μας ΥΠΑ)

να εκδώσει τιμοκατάλογο με όλες τις χρεώσεις , παράβολα κλπ

2. Τα παράβολα η ΥΠΑ θέλει να είναι ανταποδοτικά διότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αρχίσει να λειτουργεί η

ΑΠΑ σα ανεξάρτητη αρχή πολιτικής αεροπορίας και πρέπει να στελεχωθεί και να καλύπτει τα έξοδά της από

παράβολα κλπ.

3. Σαν μέτρο ελήφθησαν οι χρεώσεις όλων των ΥΠΑ της ΕASA από τις ακριβότερες έως τις φθηνότερες και εμείς

επιλέξαμε τιμές κάτω και από τις φθηνότερες.

4. Οι Επιθεωρητές της ΥΠΑ που είναι και Εξεταστές δεν να "βγαίνουν" έξω για εξετάσεις χειριστών χωρίς

εξουσιοδότηση - εντολή της ΥΠΑ.

(Αυτό έχει ήδη γίνει και αναφέρται στο site της ΥΠΑ στην θέση εξεταστές με αστερίσκο και κίτρινα γράμματα).

Για το Νο 2 - ανταποδοτικά παράβολα- ο υπογράφων είπε ότι η ΑΠΑ στελεχώνεται απο Δημοσίους Υπαλλήλους

οι οποίοι πληρώνονται ακριβώς για να κάνουν πιστοποιήσεις, ελέγχους κλπ και τα παράβολα δεν έχουν σκοπό

να καλύψουν τα έξοδα της ΥΠΑ διότι αυτή η Υπηρεσία δεν είναι κερδοσκοπικός οργανισμός.

Ας πάρουμε σαν παράδειγμα τα παράβολα που πληρώνουν οι οδηγοί αυτοκινήτων στο ίδιο Υπουργείο που ανήκει

η ΥΠΑ. Εκεί δεν πρέπει να καλύπτονται τα έξοδα;;

Η απάντηση του Διοικητού ήταν ότι μας υποχρεώνει η ΕΑSA να έχουμε κατάλογο χρεώσεων και εν πάσει περιπτώσει να προτείνουμε

εμείς τιμές παραβόλων κλπ.

Για τις χρεώσεις στις υπόλοιπες χώρες επιφυλαχθήκαμε να ρωτήσουμε μέσω των γραφείων της ΑΟΡΑ ανά την  Ευρώπη

και να μάθουμε τις χρεώσεις (παρακαλείται ο Πρόεδρος να ζητήσει τιμές. Προς το παρόν επισυνάπτω το σχέδιο χρεώσεων τη ΥΠΑ)

Στήν συνέχεια παρουσιάσθηκε όλο το σχέδιο χρεώσεων το οποίο συζητήθηκε παράγραφο προς παράγραφο με προτάσεις

(σχεδόν από όλους τους παριστάμενους) για μειώσεις τιμών.

Συζητήθηκαν οι ενστάσεις - προτάσεις που είχαν καταγραφεί στην διαβούλευση του Μαρτίου - Απριλίου 2017 (Μεταξύ αυτών

αναγνώρισα και τις δικές μου) και η ΥΠΑ θα μας στείλει με e-mail όλες τις ως τώρα προτάσεις για να υποβάλουμε τις

τελικές μας προτάσεις μέχρι το τέλος του μηνός.

Θα περιμένω το σαχετικό e-mail για να μελετήσουμε διεξοδικά το θέμα και να απαντήσουμε εγγράφως σαν ΑΟΡΑ.

Σε ότι μας αφορά αυξάνονται τα πιστοποιητικά αξιοπλοϊάς, έγρισης και λειτουργίας σχολών, έκδοση και αναέωση πτυχίων,

έκδοση και ανανέωση εξουσιοδοτήσεων Εξεταστών και Γιατρών, αδειοδότηση πεδίων η αεροδρομίων, προστίθενται παράβολα

για υπερελεφρά και τηλεκατευθυνόμενα κλπ.

Η δική μας παράμβαση ήταν στα παράβολα χειριστών, ελαφρών αεροσαφών, σχολών, εξεταστών και γιατρών διότι όλες

αυτές οι αυξήσεις θα πέσουν πάνω μας και στο τέλος θα τις πληρώσει η Γενική Αεροπορία.

Γι΄αυτό ειδοποίησα τους παριστάμενους ότι υπάρχει Διεύθυνση Γενικής Αεροπορίας στην ΕASA, και η ΑΟΡΑ φέρνει τον

Διευθυντή της στην Αθήνα.

Επίσης εξήγησα ότι τα αεροσκάφη Γενικής Αεροπορίας θα έχουν ελαφρύνσεις σε όλα τα τέλη και έρχεται και το DTO

που θα λύσει τα χέρια σχολών και αερολεσχών στην εκπαίδευση private χειριστών.

Επομένως, θεωρώ σκόπιμο να επισυνάψουμε και το GA Road map της EASA στην απάντηση μας στο τέλος του μηνός.

Οπως και να έχει η υπόθεση θα έχουμε αυξήσεις αλλά η διάθεση του Διοικητή ήταν να ακούσει και να αποφασίσει.

Παρκάτω, θα αναφέρω πολύ γρήγορα τα θέματα που αφορούν τα μέλη της ΑΟΡΑ (χειριστές και ιδιοκτήτες).

Τα υπόλοιπα αναφέρονται λεπτομερώς στο σχέδιο που επισυνάπτεται και στο e-mail που θα μας έλθει από ΥΠΑ.