Άρθρο στο ΒΗΜΑ. Πως μπορεί η πολιτεία να βοηθήσει ...

Άρθρο Τριτσιμπίδα στο ΒΗΜΑ

Πως Μπορεί η Πολιτεία να βοηθήσει τον Αεροπορικό Τουρισμό με μικρά αεροπλάνα

Διαβάστε εδώ το άρθρο του μέλους ΔΣ AOPA Hellas Αλέξανδρου Τριτσιμπίδα που δημοσέυτηκε το Μάιο του 2020 στο ΒΗΜΑ.