Γνωριμία με τα PLBs και Ενέργειες της AOPA Hellas

Στο παρόν άρθρο περιγράφονται τα χαρακτηριστικά και η χρήση μιας συγκεκριμένης συσκευής κινδύνου στην αεροπορία και οι προσπάθειες να δοθεί η δυνατότητα και στους εν Ελλάδι χειριστές αεροσκαφών να ενημερωθούν και να κάνουν προαιρετικά χρήση αυτής παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει στη χώρα μας αεροπορικός φορέας που να υποστηρίζει τη δήλωση τους και δεν τα αναγνωρίζει η Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας – βλέπε Δ5. Πρόσφατα βρέθηκε τρόπος να ξεπεραστεί το συγκεκριμένο γραφειοκρατικό πρόβλημα με την δήλωση της συσκευής στην Κυπριακή βάση η οποία προβλέπει στη φόρμα της αεροπορική χρήση. Επίσης πρόσφατα έχει αρχίζει να ξεκαθαρίζει η διαδικασία και από τις Ελληνικές αρχές αφού όπως μας διαβεβαίωσαν επεξεργάζονται το νομικό πλαίσιο που θα πρέπει να διέπει, μεταξύ άλλων, την κατοχή-χρήση-καταχώρηση στοιχείων κατόχων συσκευών PLB στην Ελλάδα.