Πτήσεις Ελαφρών Αεροσκαφών Αλλαγές στη Νομοθεσία

ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΏΝ

ΒΑΘΕΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ Αργύρης Μάμας Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της ΑΟΡΑ Ελλάς
  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Α. Κουτσουδάκης ΔΣ ΑΟΡΑ Ελλάς

                           

Δύο Ευρωπαικοί Κανονισμοί αλλάζουν το τοπίο της Γενικής Αεροπορίας σε όλη την Ευρώπη

Πρόκειται για τον Κανονισμό (Regulation) 245/2014 (AirCrew) που τροποποιεί τον 1178/2011 και για τον Κανονισμό (Regulation) 379/2014 (AirOperations) που τροποποιεί τον 965/2012

Είναι πολλές οι αλλαγές που επιφέρει η καινούργια νομοθεσία και η ΑΟΡΑ θα σας τις παρουσιάσει σύντομα..

Να σημειώσουμε ότι και οι δύο κανονισμοί δημοσιεύτηκαν το 2014. Όπως όμως συνηθίζεται στην Ευρώπη, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να αναβάλλουν την ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής της νέας νομοθεσίας, για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να έχουν χρόνο να ενημερώσουν τους πολίτες αλλά και του Δημόσιους υπαλλήλους για τις αλλαγές που επέρχονται. Έτσι η Αγγλία ζήτησε αναβολή μόνον για λίγους μήνες. Άλλα κράτη για περισσότερο. Η Ελληνική ΥΠΑ ζήτησε το μέγιστο της επιτρεπόμενης αναβολής και άρχισε να εφαρμόζει την νέα νομοθεσία τον προηγούμενο Αύγουστο και συγκεκριμένα στις 25 Αυγούστου του 2016.

Πρόθεση της EASA είναι να καθιερώσει ενιαίους Κανονισμούς για τις πτήσεις της Γεν Αεροπορίας, που θα είναι οι ίδιοι σε όλη την Ευρώπη.

Ο πιλότος ενός ελαφρού αεροπλάνου, ανεξάρτητα από τη χώρα νηολόγησης, ακόμη και αν έχει μη Ευρωπαικό νηολόγιο (πχ αν έχει Αμερικανικό νηολόγιο) θα αντιμετωπίζει παντού σε όλη την Ευρώπη τους ίδιους ακριβώς νόμους.

Αυτό σημαίνει ότι από την 25η Αυγούστου, όλες οι 32 χώρες της EASA εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ίδια νομοθεσία. Μιλάμε για 32 χώρες, γιατί εκτός από τις 28 χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης, άλλες 4 χώρες (Νορβηγία, Ελβετία, Ισλανδία και Λίχνεστάιν) έχουν επίσημα δεσμευτεί να ακολουθούν την νομοθεσία της EASA χωρίς καμία αλλαγή. Η Αγγλία προς το παρόν λογίζεται ακόμη ανάμεσα στις 28 χώρες.

                          

                             Post Address POBox 50513 at Post Office 54013

22   Anaxagora Str., 166 75, Athens, Greece, Tel & Fax : +31 210 9600732

                            Email : info@aopa.gr   web site : www.aopa.gr

Σήμερα, καμία Ευρωπαική χώρα δεν επιτρέπεται να αλλάξει την νομοθεσία αυτή, ούτε επιτρέπεται να επιβάλλει πρόσθετες υποχρεώσεις.

Η EASA αποδέχεται ότι οι πτήσεις της Γεν Αεροπορίας έχουν χαμηλότερο επίπεδο ασφάλειας σε σύγκριση με τις πτήσεις των αερογραμμών. Δεν έχει όμως αντίρρηση να γίνονται οι πτήσεις αυτές εφ όσον οι ενδιαφερόμενοι το αποδέχονται.

Βασικός κανόνας του ICAO, που έχει γίνει πλήρως αποδεκτός από την EASA είναι ότι οι κανόνες ασφάλειας πτήσεων των αερογραμμών, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ να εφαρμόζονται ως έχουν στο χώρο της Γενικής Αεροπορίας. Ο χώρος της Γεν Αεροπορίας έχει ουσιαστικές διαφορές. Για αυτό επιβάλλεται ι οι κανόνες ασφάλειας πτήσεων της Γεν Αεροπορίας να είναι όχι ίδιοι, αλλά ανάλογοι, (proportional) των κανόνων που ισχύουν στις αερογραμμές.

Η ΑΟΡΑ παρουσιάζει σήμερα αναλυτικά τις αλλαγές που επέρχονται σε δύο σημαντικά θέματα Τις πτήσεις εθισμού και τις πτήσεις διαμοιρασμένου κόστους.

Όλα τα παραπάνω περιγράφονται με λεπτομέρειες στο ενημερωτικό φυλλάδιο που έχει εκδώσει η EASA

208598_EASA_LEAFLET_02_AIR_OPS.pdf

ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ή ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ (INTRODUCTORYFLIGHTS)

Πτήση Εθισμού (παλαιότερα τις λέγαμε «το βάπτισμα του αέρος») ή Εισαγωγική Πτήση (IntroductoryFlight) ονομάζεται οποιαδήποτε πτήση έναντι αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος, η οποία συνίσταται σε εναέρια διαδρομή μικρής διάρκειας, εκτελούμενη από εγκεκριμένο εκπαιδευτικό φορέα ή από φορέα που έχει συσταθεί με σκοπό την προώθηση του εναερίου αθλητισμού (αερολέσχης) ή της αεροπορίας αναψυχής με στόχο την προσέλκυση νέων εκπαιδευόμενων ή νέων μελών

Οι πτήσεις εθισμού πρέπει

(α). Να αρχίζουν και να τελειώνουν στο ίδιο αεροδρόμιο ή στο ίδιο πεδίο προσγειώσεων

(β). Να γίνονται πάντα με συνθήκες VFR μέρα

(γ). Να επιβλέπονται από πρόσωπο που θα έχει οριστεί από τον οργανισμό που οργανώνει τις πτήσεις και θα έχει την ευθύνη για την ασφάλεια των πτήσεων

(δ). Να γίνονται σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανόνες πτήσεων

Είναι λοιπόν φανερό ότι σήμερα μπορούν να διοργανωθούν πτήσεις εθισμού, με έξοδα αυτών που θα πετάξουν. Το όφελος θα είναι διπλό. Από τη μια μεριά θα έρθει κόσμος στο αεροδρόμιο και θα γνωρίσει από κοντά το ελαφρό αεροπλάνο. Και από την άλλη οι χειριστές θα μπορέσουν να βάλουν ώρες πτήσης με μικρότερο κόστος.

Η ΑΟΡΑ πιστεύει ότι όλοι οι αεροπορικοί οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν την δυνατότητα αυτή άμεσα. Ειδικά με την ευκαιρία της Γιορτής της Αεροπορίας που πλησιάζει.

ΠΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (Costsharingflights)

Πτήσεις διαμοιρασμένου κόστους είναι οι πτήσεις στις οποίες τα έξοδα της πτήσης μοιράζονται σε όλους τους επιβαίνοντες.

Οι λεπτομέρειες έχουν ως εξής

Παλιότερα και πριν το τελευταίο amendment ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων για πτήσεις διαμοιρασμένου κόστους ήταν μέχρι 4 άτομα . Σήμερα είναι μέχρι 6

Oεπιμερισμός κόστους εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους αεροσκαφών

Ο χειριστής μπορεί να έχει οποιοδήποτε αεροπορικό πτυχίο. Επιτρέπεται PPL ή ακόμη LAPL

Ο επιμερισμός κόστους περιλαμβάνει όλα τα «έξοδα πτήσης» και μόνον αυτά.

Θέλει προσοχή η έκφραση «έξοδα πτήσης» (directcost) .

Αυτό έχει διευκρινιστεί από την EASAπου ορίζει ότι η έκφραση «έξοδα πτήσης» Directcostsπεριλαμβάνει

(α) για ενοικιαζόμενα αφη (πχ για αφη αερολεσχών) το ενοίκιο του αφους (περιλαμβάνονται τα έξοδα των καυσίμων) συν τα τέλη αεροδρομίου και handling, χωρίς να υπάρχει αμοιβή ή κέρδος

(β)για τα ιδιωτικά αφη περιλαμβάνονται τα καύσιμα και τα έξοδα του αεροδρομίου και handling, αλλά δεν περιλαμβάνεται η ετήσια ασφάλιση του αφους, η ετήσια συντήρηση κλπ και δεν υπάρχει αμοιβή ή κέρδος.

Τα άτομα που επιβαίνουν μπορούν να είναι συγγενείς, φίλοι ή οποιοδήποτε άλλο άτομο. Δεν υπάρχει υποχρέωση να είναι μέλη αερολεσχών κλπ

Οι πτήσεις επιμερισμένου κόστους επιτρέπεται να διαφημίζονται. Η διαφήμιση μπορεί να γίνει με κάθε μέσο. Στους πίνακες ανακοινώσεων των αερολεσχών, στις εφημερίδες ή στο internet. Θα πρέπει όμως πάντοτε να διευκρινίζεται σε κάθε περίπτωση, ότι ο πιλότος είναι εκείνος που θα αποφασίζει αν οι καιρικές συνθήκες, η κατάσταση συντήρησης του αεροπλάνου, κλπ επιτρέπουν την πραγματοποίηση της πτήσης, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν επιβαίνοντες ή όχι.

Σχετικά η λογική της EASAείναι ότι ΔΕΝ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΝΤΑΙ θέσεις. Ούτε ρωτάμε που θέλει να πάει κάποιος Ο χειριστής έχει πάρει την απόφαση να πάει κάπου, το ανακοινώνει, το διαφημίζει, και όποιος θέλει έρχεται μαζί του.

Υπάρχουν σήμερα και λειτουργούν σε όλη την Ευρώπη, διαφημιστικές εταιρείες που αναλαμβάνουν να φέρουν σε επαφή πιλότους με ενδιαφερόμενους πολίτες (παράδειγμα skyuber, wingly). Μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο διαδίκτυο. Οι εταιρείες αυτές δεν είναι εταιρείες αερομεταφορών, δεν έχουν AOC, ούτε αεροπλάνα ούτε πιλότους. Πληρώνονται για να φέρουν σε επαφή χειριστές αεροπλάνων με ενδιαφερόμενους πολίτες. Από ότι γνωρίζουμε υπάρχουν ήδη Έλληνες χειριστές που έχουν έρθει σε επαφή με τις εταιρείες αυτές

Είναι απαραίτητο ο πιλότος να μετέχει στο κόστος της πτήσης. Όμως από νομική άποψη, δεν είναι απαραίτητο να πληρώνουν όλοι το ίδιο ποσό. Πάντως στις πτήσεις που διαφημίζουν οι παραπάνω εταιρείες, προβλέπεται ότι όλοι θα πληρώνουν το ίδιο ποσό.

ΑΟΡΑ