Προσφορά Greek Aviation Map

Μπορεί η ομάδα που τους εκδίδει να αναφέρει πως "We are strongly insisting that this is NOT an official chart for navigation and flight planning (there are actually no HCAA certified VFR charts covering Greece), ONLY official sources should be use for flight and flight planning (Greek AIP and current NOTAMs) and it is clearly mentioned on the maps that 'For a safe and legal flight preparation, flight planning and for navigation through the flight, always consult the latest valid NOTAMs and the latest version of the AIP Greece'" αλλά είναι οι μόνοι πραγματικά VFR χάρτες (κλίμακα 1/500.000) που υπάρχουν για τον Ελληνικό εναέριο χώρο μέχρι σήμερα.

Περισσότερα...

Προσφορά Ασφάλισης SAAM Verspieren Group

Ο VERSPIEREN είναι ένας ανεξάρτητος ασφαλιστικός πράκτορας στη Γαλλία, και οικογενειακή επιχείρηση από το 1885. Το SAAM Verspieren Group είναι θυγατρική αφιερωμένη αποκλειστικά στην αεροπορία που απαρτίζεται από μια ομάδα 25 εργαζομένων στο Παρίσι.

Το SAAM Verspieren Group προτείνει ασφαλιστικές προτάσεις για εμπορική αεροπορία, πληρώματα αέρος, γενική αεροπορία, κατασκευαστές αεροπορίας, πάροχους υπηρεσιών όπως επίσης και αεροπορικές ομοσπονδίες.

Περισσότερα...