Ενημέρωση για το θέμα της Τεχνικής Οδηγίας της ΥΠΑ/Δ2/Α 6-2 / 2014

2η Ενημέρωση
Πρόσφατα απάντησε η ΥΠΑ/Δ2/Α στην επιστολή της ΑΟΡΑ. Ολόκληρη η απάντηση της ΥΠΑ υπάρχει στο συνημμένο (αριθμ 11) και ολόκληρη η ανταπάντηση της ΑΟΡΑ στο συνημμένο (αριθμ 12).
Περισσότερα...