Τακτική Γενική Συνέλευση AOPA Καρδίτσα 10–11 Ιουνίου 2017

ΑΟΡΑ  Ελλάς

   Τακτική Γενική Συνέλευση 2017

Καρδίτσα  Ξενοδοχείο  KIERION

Σάββατο  Κυριακή  10 – 11  Ιουνίου  2017

 

Περισσότερες πληροφορίες