Ερώτηση Ευρωβουλευτή κ. Χρυσόγονου

Με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής κ. Χρυσόγονος αναφέρθηκε στο ζήτημα αντικατάστασης συσκευών ασυρμάτων των ελαφρών αεροσκαφών.
 
Με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Κώστας Χρυσόγονος αναφέρθηκε στο ζήτημα αντικατάστασης συσκευών ασυρμάτων των ελαφρών αεροσκαφών, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2017 σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol). Ο Ευρωβουλευτής στάθηκε στο ιδιαίτερα αυξημένο κόστος των εργασιών αυτών, το οποίο σε συνδυασμό με την έλλειψη οφέλους για ιδιοκτήτες ή πιλότους, μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις αλλά και κινδύνους σε ζητήματα επικοινωνίας. Παράλληλα κάλεσε την Επιτροπή να εξηγήσει τους λόγους που οδηγούν στις αλλαγές αυτές, αλλά και να αναφερθεί στην προοπτική απελευθέρωσης κονδυλίων χρηματοδότησης των εργασιών που καλούνται να πραγματοποιήσουν οι ιδιοκτήτες.