Η ΑΟΡΑ για το αεροδρόμιο του Σέδες

Αριθμ Πρωτ   32  / 02-07-2014

Προς
  1. Υπουργός Επικρατείας Σταμάτης Δημ  φαξ 210 3685 274
  2. Υπουργός  Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων  κ. Μιχαήλ Χρυσοχοίδης  φαξ   210 6508040
  3. Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών & Δικτύων κ. Νασιάκος  φαξ  213 1523 833       
  4. Υφυπουργός Παπαδόπουλος Μιχ  φαξ 210 650 8024
  5. Διοικητή ΥΠΑ κ Κούκης  φαξ 210 8944 279
  6. Υ/ΥΠΑ κ Αλευρας  φαξ 210 9681 633 
  7. Υ/ΥΠΑ κ Νανίδης φαξ 210 8983 251
ΘΕΜΑ   Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Σέδες Θεσσαλονίκης
Σχετικό  :  Επιτροπή αεροπόρων και πολιτών για τη διάσωση του α/δ του Σέδες / 11-12-2013

Η ΑΟΡΑ Ελλάς  με την επιστολή της αυτή, προσθέτει τη φωνή της στην προσπάθεια για την διάσωση του στρατιωτικού αεροδρομίου του Σέδες της Θεσσαλονίκης. 
Πρόκειται για το ιστορικό αεροδρόμιο, που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα Βορειότερα από το Διεθνές αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της Θεσσαλονίκης  και το οποίο με πρόσφατη απόφαση (ΦΕΚ 1020 Β /25-4-2013) τίθεται ήδη προς πώληση.

Η ΑΟΡΑ Ελλάς δεν είναι αντίθετη με την κυβερνητική πολιτική για την ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων. Απ εναντίας μάλιστα συμφωνεί με αυτήν και την υποστηρίζει. Όμως η ΑΟΡΑ Ελλάς είναι σαφώς αντίθετη με την πώληση αεροδρομίων, με το πρόσχημα της οικιστικής ανάπτυξης. Ειδικά για το αεροδρόμιο του Σέδες, που μπορεί ΑΜΕΣΑ να απορροφήσει όλη την κυκλοφορία  των μικρών αεροπλάνων από το Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και με τον τρόπο αυτό να ανακουφίσει το Διεθνές Αεροδρόμιο.

Συγκεκριμένα  για το αεροδρόμιο του Σέδες της Θεσσαλονίκης, η άποψη μας είναι ότι

Η πώληση των 1.000 περίπου στρεμμάτων του αεροδρομίου, δεν θα αποφέρει ουσιαστικό κέρδος για το Δημόσιο, διότι η οικιστική ανάπτυξη της περιοχής απαιτεί σημαντικές επενδύσεις. Απαιτείται η κατασκευή δρόμων, η κατασκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, η σύνδεσης με τα δίκτυα ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών, η πρόβλεψη για σχολεία, πάρκα κλπ
Μπορούμε λοιπόν να προβλέψουμε ότι ο αγοραστής θα περιμένει να κατασκευαστούν όλα αυτά με έξοδα του Κράτους.. Οπότε το πραγματικό έσοδο από την πώληση θα είναι μηδενικό ή ενδεχομένως και αρνητικό.

Από την άλλη μεριά, το αεροδρόμιο του Σέδες μπορεί ΑΜΕΣΑ και με ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ να αναλάβει την κυκλοφορία των ελαφρών αεροπλάνων  και να ανακουφίσει σημαντικά  το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Μπορεί ακόμη το Δημόσιο να αποκομίσει ΑΜΕΣΑ σημαντικό εισόδημα, από την πώληση  των ειδικευμένων αεροπορικών εγκαταστάσεων  που έχουν κατασκευαστεί με έξοδα του Δημοσίου και βρίσκονται μέσα στο αεροδρόμιο αυτό (κυρίως υπόστεγα αεροπλάνων και εργαστήρια συντήρησης)

Να προσθέσουμε ακόμη ότι το αεροδρόμιο του Σέδες είναι το παλαιότερο αεροδρόμιο της χώρας (παλαιότερο από το Τατόι των Αθηνών). Το Σέδες κατασκευάστηκε και λειτουργεί συνεχώς από τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Στον Β Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν μία από τις κύριες βάσεις της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Μετά τον πόλεμο, υποβαθμίστηκε, διότι η διαμόρφωση των γύρω λόφων δεν επέτρεπε την υποστήριξη αεριωθουμένων αεροσκαφών . Με τον τρόπο αυτό, το συγκεκριμένο αεροδρόμιο διατήρησε μέχρι σήμερα την ιστορική μορφή του, και μπορεί παράλληλα με την εξ