Ενημέρωση για το θέμα της Τεχνικής Οδηγίας της ΥΠΑ/Δ2/Α 6-2 / 2014

2η Ενημέρωση
Πρόσφατα απάντησε η ΥΠΑ/Δ2/Α στην επιστολή της ΑΟΡΑ. Ολόκληρη η απάντηση της ΥΠΑ υπάρχει στο συνημμένο (αριθμ 11) και ολόκληρη η ανταπάντηση της ΑΟΡΑ στο συνημμένο (αριθμ 12).
 
Στην επιστολή της η ΥΠΑ αναφέρεται:
(1) «στην ευθύνη της ΥΠΑ/Δ2 για την αξιοπλοία στην Ελλάδα» -- Παραλείπει όμως να αναφέρει ότι την κύρια ευθύνη την έχει ο ιδιοκτήτης/εκμεταλλευόμενος το αφος. Αυτός έχει από το νόμο υποχρέωση να μην πετάξει, αν το αεροπλάνο έχει πρόβλημα, ανεξάρτητα αν την στιγμή εκείνη έχει πιστοποιητικό πλοιμότητας από την ΥΠΑ σε ισχύ
(2) στις περιβαλλοντολογικές συνθήκες στην Ελλάδα που δημιουργούν σκουριές – Παραλείπει όμως το γεγονός ότι τα τελευταία 50 χρόνια δεν προκλήθηκε κανένα μεγάλο ατύχημα από αυτό
(3) στην μέθοδο «risk assessment» χωρίς και πάλι να δίνει λεπτομέρειες επ αυτού. Αναφέρει όμως ότι δύο στα τρία αφη που έχουν ελεγχθεί έχουν πρόβλημα
(4) στον ρόλο της ΥΠΑ για την εξασφάλιση της ασφάλειας των πτήσεων – Μήπως η ΥΠΑ της Αγγλίας και των ΗΠΑ έχουν λιγότερο ενδιαφέρον για την ασφάλεια των πτήσεων από ότι η Ελληνική ΥΠΑ ; Η απόλυτη ασφάλεια των πτήσεων υπάρχει μόνον όταν τα αεροπλάνα ΔΕΝ ΕΠΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΤΟΥΝ. Να σημειώσουμε ακόμη ότι το Τμήμα Airworthiness της ΥΠΑ (δηλ η ΥΠΑ/Δ2/Α) έχει υποβαθμιστεί από τους Επιθεωρητές του ICAO διότι ποιοτικά είναι κάτω από τον μέσο όρο των αντιστοίχων υπηρεσιών.
 
Στην ανταπάντηση της η ΑΟΡΑ αναφέρει ότι
Εφ όσον ένα στα τρία αφη ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ σημαίνει ότι το 33 % των ιδιοκτητών πληρώνουν ένα τεράστιο έξοδο χωρίς καμία δικαιολογία
Ύστερα από αυτά, η ΑΟΡΑ Ελλάς δεσμεύεται να προσφέρει νομική υποστήριξη, σε όσους διεκδικήσουν δικαστικά, το σύνολο των εξόδων με τα οποία αχρεωστήτως επιβαρύνθηκαν, διότι πραγματοποίησαν την επιθεώρηση χωρίς λόγο..
Συγκεκριμένα αν ένας ή περισσότεροι Έλληνες πολίτες διεκδικήσουν δικαστικά και σε βάρος της προσωπικής περιουσίας των αρμοδίων Διευθυντών ή Προισταμένων, την ζημία που υπέστησαν από την Τεχνική Οδηγία 6-2/2014, τότε η ΑΟΡΑ θα θέσει στην διάθεση τους τις υπηρεσίας του Νομικού Γραφείου της ΑΟΡΑ
 
Σε κάθε περίπτωση η ΑΟΡΑ προτείνει να λυθεί το όλο θέμα φιλικά με την παράταση του ορίου που θέτει η τεχνική οδηγία κατά ένα χρόνο δηλ μέχρι 31 Οκτωβρίου 2015. Στο χρονικό αυτό διάστημα ζητούμε να γίνουν περεταίρω επαφές με σημαντικούς Διεθνείς Οργανισμούς για να φτάσουμε σε μία πραγματικά σωστή λύση.
 
Αντώνης Κουτσουδάκης
Πρόεδρος ΑΟΡΑ Ελλάς
Πρώην Διευθυντής ΥΠΑ
 
Αρχική Ενημέρωση
Πρόσφατα η Cessna δημοσίευσε ένα SID  Supplementary Inspection Document με το οποίο ζητά να πραγματοποιηθούν ορισμένες πρόσθετες επιθεωρήσεις σε παλαιότερα μοντέλα των αεροσκαφών της.
Το συγκεκριμένο SID αναστάτωσε την διεθνή αγορά διότι οι περιγραφόμενες επιθεωρήσεις κοστίζουν εξαιρετικά ακριβά και σε ορισμένες περιπτώσεις κοστίζουν περισσότερο από την αγοραστική αξία ορισμένων παλαιών αεροπλάνων.

<div