Πληροφορίες για ανανέωση συνδρομής

Τα τελευταία χρόνια, χάρις στην υποστήριξη των μελών της, η ΑΟΡΑ έγινε η πιο δυνατή φωνή, που προασπίζεται το δικαίωμα σου να πετάς. Είναι η φωνή που αντηχεί μέσα στην ΥΠΑ αλλά και σε όλες τις Δημόσιες υπηρεσίες. Βοήθησε να γίνει η φωνή αυτή πιο αποτελεσματική.

  • Ανανεώνοντας την συνδρομή σου όταν λήξει
    Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται στην κάρτα μέλους. Με την έκπτωση AOPA στο Handling έχεις ήδη αποσβέσει την ετήσια συνδρομή σου μέσα σε τέσσερις μόνο πτήσεις προς αεροδρόμια με handling.
  • Ενημερώνοντας γνωστούς και φίλους για το έργο της ΑΟΡΑ
  • Ευαισθητοποιώντας υπέρ της Γεν Αεροπορίας τις VIP γνωριμίες σας