Έγγραφο της ΥΠΑ/Δ3 Αμφισβητούμενης Νομιμότητας

Τον Μάρτιο 2012 η Διεύθυνση Αερολιμένων ΥΠΑ/Δ3 εξέδωσε έγγραφο με το οποίο ανέθετε στους Υπευθύνους όλων των Πεδίων Προσγείωσης την ευθύνη αφ ενός μεν για τον έλεγχο των πτυχίων των πιλότων αφ ετέρου δε την ευθύνη για τον έλεγχο των εγγράφων όλων των αεροπλάνων που θα χρησιμοποιούσαν τα Πεδία Προσγείωσης (Έγγραφο αριθμ 2).
Σύμφωνα με το έγγραφο, οι Υπεύθυνοι των Πεδίων Προσγείωσης θα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να αποστέλλουν στην ΥΠΑ/Δ3 λεπτομερείς καταλόγους των κινήσεων των αεροσκαφών.

Περισσότερα...

Σύντομη Έρευνα στα Υδατοδρόμια Άλλων Χωρών

Η ΑΟΡΑ Ελλάς έκανε μία σύντομη έρευνα στα υδατοδρόμια, άλλων χωρών που χρησιμοποιούν από χρόνια τα υδροπλάνα. Διαπιστώνουμε ότι αυτά απέχουν πολλά Ναυτικά Μίλια από το σχέδιο υδατοδρομίων που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο.

Περισσότερα...