Αλληλογραφία της AOPA

Αποσπάσματα από την αλληλογραφία της AOPA Hellas για την υποστήριξη και την προαγωγή της Γεν Αεροπορίας.

Εξερχόμενα Έγγραφα