Καθυστερήσεις στην Έκδοση Πτυχίων ΥΠΑ

Παράπονα ακούγονται κατά καιρούς, για καθυστερήσεις στην έκδοση πτυχίων, από την ΥΠΑ. Στα υπόστεγα γίνονται συζητήσεις και αναφέρονται αορίστως περιπτώσεις χειριστών, που έκαναν μήνες να πάρουν τα πτυχία τους.
Η ΑΟΡΑ ακούει αυτές τις συζητήσεις. Η ΑΟΡΑ θέλει να βοηθήσει τα μέλη της. Είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, είτε πρόκειται για εταιρείες μέλη (Corporate members) που συνεργάζονται μαζί μας. Αλλά για να μπορέσει η ΑΟΡΑ να βοηθήσει πρέπει το μέλος ή η εταιρεία μέλος (Σχολή χειριστών, εταιρεία αεροπορικών εργασιών (aerial work), Αερολέσχη κλπ) να μας ενημερώσει έγκαιρα και σωστά.

Τι μπορεί να κάνει η ΑΟΡΑ; Δυστυχώς, όχι και πολλά πράγματα. Η ΑΟΡΑ δεν εκδίδει πτυχία. Η ΑΟΡΑ όμως έχει καθήκον να ενημερώσει την Διοίκηση και το Υπουργείο για κάθε μία συγκεκριμένη περίπτωση, κακής λειτουργίας Δημόσιας Υπηρεσίας. Και να αναφέρει τα ονόματα των Προισταμένων και των Διευθυντών που ευθύνονται για την δυσλειτουργία.

Για το θέμα των αεροπορικών πτυχίων, υπενθυμίζουμε ότι ήδη από 11 Δεκεμβρίου 2009, ο τότε Διευθυντής ΥΠΑ/Δ2, κ. Κ. Σφακιανάκης, που συμβαίνει να είναι και σήμερα Διευθυντής της ίδιας υπηρεσίας, υπέγραψε μία ενημέρωση προς τις σχολές χειριστών, η οποία στάλθηκε με e-mail. Στην ενημέρωση αυτή ορίζεται ότι όλα τα πτυχία θα εκδίδονται μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που η αίτηση κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Δ2. Με την προυπόθεση βέβαια ότι η αίτηση είναι σωστή και δεν λείπουν δικαιολογητικά.
Η ενημέρωση αυτή, έγινε με e-mail το 2009. Ισχύει όμως σήμερα; Για το λόγο αυτό η ΑΟΡΑ με έγγραφο της από 10 Οκτωβρίου 2012 ρώτησε «τι ισχύει σήμερα». Ο κ Σφακιανάκης με απαντητικό έγγραφο, με ημερομηνία 10 Νοεμβρίου 2012, επιβεβαίωσε ότι τα ανωτέρω ισχύουν και σήμερα.

Ύστερα από αυτά, η ΑΟΡΑ προσκαλεί τα μέλη της, είτε είναι φυσικά πρόσωπα, είτε είναι εταιρείες μέλη, να ενημερώνουν ΑΜΕΣΑ τον κ Αργύρη Μάμα, Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της ΑΟΡΑ, στο info@aopa.gr κάθε φορά που η έκδοση του πτυχίου καθυστερεί περισσότερο από 15 εργάσιμες ημέρες.
Για να γίνει όμως αυτό, υπάρχουν 2 προυποθέσεις (α) το μέλος οφείλει να παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου όταν καταθέτει την αίτηση και (β) η αίτηση να είναι πλήρης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Στα παρακάτω συνημμένα αρχεία, μπορείτε να βρείτε μπορείτε να βρείτε: (Α) Το αρχικό e-mail της ΥΠΑ, που εκδόθηκε το 2009, που ορίζει ότι τα πτυχία θα εκδίδονται μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες. (Β) Το ερώτημα της ΑΟΡΑ, από τον Οκτώβριο του 2012 για τον χρόνο που απαιτείται για την έκδοση των πτυχίων, (Γ) την απάντηση της ΥΠΑ με ημερομηνία 10-11-2012.