Νέος Κανονισμός ΥΠΑΜ

Αριθμ πρωτ 11 / 13-04-2017

Προς ΥΠΑ/Δ2

ΘΕΜΑ Νέος Κανονισμός ΥΠΑΜ

Σχετικά με τον υπό έκδοση νέο κανονισμό ΥΠΑΜ, η θέση των μελών της ΑΟΡΑ Ελλάς έχει ως εξής

(1).Χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση των θεωρητικών εξετάσεων

Η ΑΟΡΑ Ελλάς συμφωνεί να υπάρχει χρονικό όριο για την ολοκλήρωση των θεωρητικών εξετάσεων.

Υπάρχουν όμως δύο προυποθέσεις (α) το χρονικό όριο να είναι ευρύ, δηλ να είναι 2 ή 3 χρόνια (β).Να έχει εφαρμογή από την ημέρα που θα δημοσιευτεί ο νέος Κανονισμός ΥΠΑΜ σε ΦΕΚ. Δηλαδή ο χρόνος για όλους τους υποψήφιους να αρχίσει από την ημέρα της δημοσιεύσεως του νέου Κανονισμού σε ΦΕΚ.

Άλλωστε, από καθαρά νομική άποψη, δεν νοείται αναδρομική εφαρμογή νόμου

(2).Συντήρηση ΥΠΑΜ

Σήμερα υπάρχει σύγχυση στις προυποθέσεις για την συντήρηση των ΥΠΑΜ Για να φύγουμε από τις αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις, προτείνουμε να γίνει αποδεκτή η διαδικασία συντήρησης που έχει καθιερώσει για τα πιστοποιημένα αεροσκάφη η EASA

Με τον τρόπο αυτό θα έχουμε καλύτερη συντήρηση και ταυτόχρονα θα έχουμε συντήρηση αποδεκτή από όλους τους φορείς

(3).Πτυχία χειριστών υδροπλάνων ΥΠΑΜ

Δεν υπάρχει Ελληνική νομοθεσία, που να περιγράφει το είδος της εκπαίδευσης και τον τρόπο εξέτασης για την απόκτηση πτυχίων χειριστών υδροπλάνων ΥΠΑΜ.

Είναι ανάγκη να προβλεφθεί στον Κανονισμό η ύλη, ο τρόπος εκπαίδευσης και ο τρόπος εξέτασης για την απονομή πτυχίων (α) χειριστή υδροπλάνων ΥΠΑΜ (β).εκπαιδευτή (γ).Εξεταστή

Στο παρελθόν η ΥΠΑ απένειμε 3 πτυχία (κατ απονομή) σε 3 χειριστές, που όλοι είναι μέλη της ίδιας αερολέσχης, και αυτοί έκαναν σε χώρο της ΥΠΑ σχολείο εδάφους σε 20 περίπου ενδιαφερόμενους. Όμως κανείς δεν πήρε οποιοδήποτε πτυχίο. Η προσπάθεια αυτή απέτυχε.

Είναι υποχρέωση της ΥΠΑ να ορίσει μέσω του Κανονισμού, τις απαιτήσεις για την απόκτηση όλων των πτυχίων υδροπλάνων ΥΠΑΜ

(4).Ανεφοδιασμός

Σήμερα το σύνολο σχεδόν των ΥΠΑΜ χρησιμοποιεί καύσιμο mogas, δηλ βενζίνη αυτοκινήτων σαν αυτή που διαθέτουν τα πρατήρια βενζίνης. Όμως υπάρχει πρόβλημα. ΚΑΝΕΝΑ Ελληνικό αεροδρόμιο δεν προσφέρει αυτό το καύσιμο. Για να λυθεί το πρόβλημα επιτρέπεται στους χειριστές ΥΠΑΜ να μεταφέρουν mogas με κάνιστρα, μέχρι 60 λίτρων

Αυτό δημιουργεί άλλα προβλήματα, διότι υπάρχουν ελαφρά αεροσκάφη που χρησιμοποιούν mogas και δεν είναι ΥΠΑΜ

Η ΑΟΡΑ ζητά να επιτραπεί η χρήση καυσίμου mogas από όλα τα αεροσκάφη που το επιτρέπει η EASA, και να επιτρέπεται η εισαγωγή του καυσίμου αυτού μέχρι 60 λίτρα με κάνιστρα στα αεροδρόμια..

Η άποψη των μελών της ΑΟΡΑ είναι ότι τα παραπάνω 4 θέματα, μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση στο χώρο αυτό της Γεν Αεροπορίας στην Ελλάδα.

Με εκτίμηση

Α. Κουτσουδάκης

Πρόεδρος ΑΟΡΑ Ελλάς

πρώην Διευθυντής ΥΠΑ